காதல் கவிதை | love poem | tamil kavithaigal

 என் கணவன் மீது காதல் மன்னவனாய் நீ இருக்க, மாலையிட ஆசைப்பட்டேன் மன்னவன் உன்னிடத்தில், காதல் சொல்ல ஓடி வந்தேன் ஓடி வந்து காதல் சொல்லி, உன் ...
Read More