ஏமாற்றாதே Tamil moral story

            ஏமாற்றாதே     ஒரு காட்டில் சிங்கமும் நரியும் ஒரு குகையில் நட்புடன் வாழ்ந்து வந்தன. அந்த சிங்கம் பசித்தால் மட்டும் வேட்டையா...
Read More

Foolish fox || Tamil story

                      முட்டாள் நரி    ஒரு காட்டில் சிங்கம் ஒன்று வாழ்ந்து வந்தது அது தினமும் காட்டில் உள்ள விலங்குகளை வேட்டையாடி தன...
Read More

Tamil moral story

        மாம்பழம் வாங்கிய கஞ்சன்    ஒரு கிராமத்தில் கஞ்சன் ஒருவன் வாழ்ந்து வந்தான் அவன் பக்கத்து வீட்டில் இருப்பவர்களுக்கு தன் வீட்ட...
Read More

Moral stories , Tamil story

        நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும்    ஒரு காட்டில் வாழ்து கொண்டிருந்த நரி ஒன்று அதிகாலையில் சூரியன் வருவதற்கு முன்பே எழுந்து உணவு ...
Read More

சோம்பேறி கழுதை || Tamil story

               சோம்பேறி கழுதை    ஒரு ஊரில் ஒரு சலவை தொழிலாளி தன் தொழிலுக்காக ஒரு கழுதை வளர்த்து வந்தார். அந்த கழுதைக்கு வேளா வேலைக்...
Read More

Tamil comedy story

             யார் பெரிய சோம்பேறி     ஒரு ஊரில் திடீர் என்று ஒரு அறிவுப்பு வந்தது ஊரில் யார் பெரிய சோம்பேறிேயோ அவருக்கு 1 லட்ச...
Read More

FOOLISH LION

                சிங்கத்தின் ஏமாற்றம்     ஓர் அடர்ந்த காட்டில் சிங்கராஜா ஒன்று அந்த பகுதியில் வேட்டையாடி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தது. ஒரு கால...
Read More