நீதிக்கதை || Moral story || Tamil story

எலுமிச்சை அளவு சாதம் நீதிக் கதை     ஒரு ஊரிலே கருமி ஒருவன் வாழ்ந்து வந்தான், எச்சில் கையால் கூட காக்கா ஓட்ட மாட்டான். அவன் ஒரு நாள் சந்தை...
Read More